Iran kilim - Qashqai

Kilims

Iran kilim  Qashqai, 155 x 136 cm.